เมาส์(อุปกรณ์คอมพิวเตอร์) ภาษาเกาหลี

마우스
(마우스 อ่านว่า mauseu)

เมาส์(อุปกรณ์คอมพิวเตอร์) ภาษาเกาหลี 마우스

ตัวอย่างประโยค 마우스 ภาษาเกาหลี

마우스를 쓰면 됐잖아