การใช้เท้าตีน้ำ ภาษาเกาหลี

물장구
(물장구 อ่านว่า muljang-gu)

การใช้เท้าตีน้ำ ภาษาเกาหลี 물장구

ตัวอย่างประโยค 물장구 ภาษาเกาหลี

– 어릴 적에 물장구치던 곳인데 – 아, 그래요 ?
– 어릴 적에 물장구치던 곳인데 – 아,