ที่เป็นของคน ที่เป็นของมนุษย์ รอยเท้า ร่องรอยเท้า ที่เป็นของคน ภาษาเกาหลี

인적
(인적 อ่านว่า injeog)

ที่เป็นของคน ที่เป็นของมนุษย์ รอยเท้า ร่องรอยเท้า ที่เป็นของคน ภาษาเกาหลี 인적
เป็นส่วนตัว เป็นส่วนบุคคล ภาษาเกาหลี 개인적
เหมือนจะตาย เกือบถึงตาย ภาษาเกาหลี 살인적
ที่เหนือมนุษย์ ภาษาเกาหลี 초인적

ตัวอย่างประโยค 인적 ภาษาเกาหลี

개인적복수아니
진실을 말하면, 난 모르겠다. ‘할’이 살인적인지, 자살적인지, 신경증적인지, 정신이상인지 …
베인브리지 이병개인적문제저희한테 연락한 겁니다
저 안에 있어, 개인적섭취 엔진 문제를 겪고 있지
음, 뭘 고르셔도 다 만족하시겠지만 그래도 개인적으로 하나추천을 올리자면
아스트라파일사람들이개인적으로 약속한 게
야, 이건 개인적파티야 이 친구야, 넌 가봐야겠다
일부는 ‘훌리’에서 일하는 사람대한 개인적 헌신이에요
개인적초대를 받아서 간 것인데 그게 잘못된 것인지 모르겠습니다
내가 개인적으로확실히 수사하게 만들게
내 휘하 병사관련이상, 개인적문제란 건 없어요
[ 약점: 딸이 장애가 있음 ] 개인적초대를 받아서 간 것인데 그게 그렇게 잘못된 것인지 모르겠습니다
개인적고해 경험도요
그리고 기자대해 물어봐줘. 개인적물건들이 압수될 거야 .
또한, 그 사람개인적공간에서 살인을 하는 것은 어려웠기 때문에
개인적으로 굉장히 신나는데 ‘해리 포터’ 광팬이거든
이미지랑 인적 사항을 찾아서 뽑아왔죠
개인적인 일로 이렇게 메일을 드립니다
개인적으론 없습니다
제니, 당신 외모불만인적 한번도 없었어