เส้นกลาง ช่องกลาง เส้นแบ่งแดน ภาษาเกาหลี

중앙선
(중앙선 อ่านว่า jung-angseon)

เส้นกลาง ช่องกลาง เส้นแบ่งแดน ภาษาเกาหลี 중앙선

ตัวอย่างประโยค 중앙선 ภาษาเกาหลี

중앙선에서 슛을 쏘는 기회를 얻습니다