ตลาดซื้อขายหุ้น ภาษาเกาหลี

증권가
(증권가 อ่านว่า jeung-gwonga)

ตลาดซื้อขายหุ้น ภาษาเกาหลี 증권가

ตัวอย่างประโยค 증권가 ภาษาเกาหลี

뉴욕에 있을 때는 증권가에서 일했죠