ร้านกาแฟ ภาษาเกาหลี

커피숍
(커피숍 อ่านว่า keopisyob)

ร้านกาแฟ ภาษาเกาหลี 커피숍

ตัวอย่างประโยค 커피숍 ภาษาเกาหลี

– 커피숍에서 받아온 거야 .