อย่างรุนแรง อย่างพอเพียง อย่างจืด ภาษาเกาหลี

톡톡히
(톡톡히 อ่านว่า togtoghi)

อย่างรุนแรง อย่างพอเพียง อย่างจืด ภาษาเกาหลี 톡톡히

ตัวอย่างประโยค 톡톡히 ภาษาเกาหลี

누가 쳐들어오면 우린 톡톡히 재미를 보지