อย่างหยาบ อย่างแข็ง ภาษาเกาหลี

까칠까칠
(까칠까칠 อ่านว่า kkachilkkachil)

อย่างหยาบ อย่างแข็ง ภาษาเกาหลี 까칠까칠

ตัวอย่างประโยค 까칠까칠 ภาษาเกาหลี

수염이 까칠까칠해요, 할아버지
수염이 까칠까칠해요,