การเข้ากันได้ดี ภาษาเกาหลี

찰떡궁합
(찰떡궁합 อ่านว่า chaltteoggunghab)

การเข้ากันได้ดี ภาษาเกาหลี 찰떡궁합

ตัวอย่างประโยค 찰떡궁합 ภาษาเกาหลี

녀석당신과 찰떡궁합입니다