เร่ง เร่งด่วน ภาษาเกาหลี

촉박하다
(촉박하다 อ่านว่า chogbaghada)

เร่ง เร่งด่วน ภาษาเกาหลี 촉박하다

ตัวอย่างประโยค 촉박하다 ภาษาเกาหลี

시간이 촉박하다. 3분 45초 경과 .