เรื่องเล่าเก่าแก่ ภาษาเกาหลี

옛날이야기
(옛날이야기 อ่านว่า yesnal-iyagi)

เรื่องเล่าเก่าแก่ ภาษาเกาหลี 옛날이야기

ตัวอย่างประโยค 옛날이야기 ภาษาเกาหลี

한테 해줄 옛날이야기가 있단다, 근데 먼저
한테 해줄 옛날이야기가 있단다,