การผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ ภาษาเกาหลี

수력 발전
(수력 발전 อ่านว่า sulyeog baljeon)

การผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ ภาษาเกาหลี 수력 발전

ตัวอย่างประโยค 수력 발전 ภาษาเกาหลี

수력 발전소 아래에 있는 건물로 올라 갔다 .