ลานสเก็ต ภาษาเกาหลี

스케이트장
(스케이트장 อ่านว่า seukeiteujang)

ลานสเก็ต ภาษาเกาหลี 스케이트장

ตัวอย่างประโยค 스케이트장 ภาษาเกาหลี

‘스케이트장’