ระบบประสาท โครงสร้างประสาท ภาษาเกาหลี

신경 조직
(신경 조직 อ่านว่า singyeong jojig)

ระบบประสาท โครงสร้างประสาท ภาษาเกาหลี 신경 조직

ตัวอย่างประโยค 신경 조직 ภาษาเกาหลี

말해봐요. 중합체 기반의 신경 조직으로