เจ้าหญิง เจ้าฟ้าหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ ภาษาเกาหลี

공주
(공주 อ่านว่า gongju)

เจ้าหญิง เจ้าฟ้าหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ ภาษาเกาหลี 공주

ตัวอย่างประโยค 공주 ภาษาเกาหลี

고조께서는 케알로힐라니의 ‘마가렛 공주’이셨다
위험에 빠진 공주를 구하는 기사마냥
너희영웅 레아 공주에게
인어공주, 술 좀 채워줄래 ?
자는 공주 깨셨나 ?
제발요, 공주님
공주님의 키스만이
너무곡해아름다운 공주님은 감동을 받았어요
그래서 공주님은
내가 왕자하고 결혼해서 공주님이 될수만 있다
자, 공주님, 착하게 굴어야 드레스주지
팔힘이 좋은데, 공주님
진정해 공주 – 무슨짓을 한거야
– 공주라고 한적 없어 – 종업원이라고적도지만
아름다운 공주님께 약속한거라고
자는 공주님, 일어나
– 공주구나그런가요 ?
제의 공주님이 개구리키스를 …
방금 공주와 키스한거네
상하신 공주님한테 모욕당하러 온 건가요 ?
정답! 역시 내 딸이야 공주님 올라오세요
네, 공주 마마
수갑 잘 다루네, 공주님
가서 공주 복장 다 챙겨 와 알았지 ?