กำหนดการ แผนการ โครงการ ภาษาเกาหลี

예정
(예정 อ่านว่า yejeong)

กำหนดการ แผนการ โครงการ ภาษาเกาหลี 예정
วันที่กำหนด วันที่คาดการณ์ ภาษาเกาหลี 예정일

ตัวอย่างประโยค 예정 ภาษาเกาหลี

대통령동부표준시오늘 밤 9시에 기자회견이 있을 예정입니다 .
– 라마다 모텔에 묵을예정인가요 ?
으로 가서 어머니같이 크리스마스를 보낼 예정이야
6개월 전 L. A 경찰파기할 예정이었죠
하고 메리가 부부싸움시작할 예정이에요. 빨리 끝내도록 해. 다같이 할 일이 있으니까
이 년을 레드락에 데려가 목을 매달 예정이지
난 레드락에 가서 이 년을 목매달 예정이다
월가 노예경매 최상등급 검둥이 판매 예정, 1712년
우릴 더욱 가까운 사이로 만들기 위해 예정된 일일지도 모르지
캣스킬 국세청 컨퍼런스가 열릴 예정이었어요
그래서 당신들도 날씨 풀리면 레드락으로 갈 예정인가 ?
말야 … 자넷이 외양간을 세를 놓을 예정인데
파기 예정 ?
교황은 주교 집에 머물 예정인데. .
댁들은 달의 뒷면에 갈 예정이었는데
아버지 될 예정
모범생대학 진학 예정이었어요
위드 여단의 지원을 받을 예정이었는데
우리집에 귀빈으로 모실 예정이다
총면적 약 3000핵타 거주예정 인구 3십 수만
오늘 밤에 거사를 치를 예정이야 .
도착예정까지 28분 남았습니다
목표 예정대로 등의 돌기에서 방사능빔을 방출