ค่าใช้จ่าย เงิน ทุน การคุ้มกัน การเฝ้ายาม ภาษาเกาหลี

경비
(경비 อ่านว่า gyeongbi)

ค่าใช้จ่าย เงิน ทุน การคุ้มกัน การเฝ้ายาม ภาษาเกาหลี 경비
พนักงานรักษาความปลอดภัย ภาษาเกาหลี 경비원
กองกำลังรักษาการณ์ ภาษาเกาหลี 경비대
ทหารรักษาการณ์ ภาษาเกาหลี 경비병
เครื่องบินเล็ก ภาษาเกาหลี 경비행기

ตัวอย่างประโยค 경비 ภาษาเกาหลี

오늘 12시에 저기있는 경비원다른으로 이동을 합니다
– 몇 분만으면 경비원이 온단말이야빨리나가! – 아무도 보지 않는다는걸 아는지 모르겠네요
새엄마초음파 기사모욕해서 경비가 우릴 병원에서 내보냈어요
여기요, 경비
– 알람이 울리고 경비원들이 와서 잡아가겠지 – 정확
– 매그너슨일 수도는데 경비원들이 쉽사리 출동할까 ?
– 내가 잡았다 경비불러! – 난 사라의 동생에요 .
– 경비랑 이야기 하게 놔둬
경비를 붙여 자넬 풀어 주겠네
몰라요, 전 야간경비병이라 그냥 경비나 보는
경비 체계나 경비를 흩트려 놓는 방법을 잘 알고 있어요
주말에는 경비가 네 명 있어요
– 네 – 근데 경비가 4명 ?
경비를 불러야겠지만. .
경비, 집무실로!
그럼 경비들이 잽싸게 헤집고 다니죠 …
– 제가 썼어요 – 마티, 경비 불러요. 불러야 해요
여행 경비와 비행기 표지 마술 같은 건 아냐, 브랜든
댄을 경비행기에 태워서
꺼져! 그러려고는데 경비가 있어
대개 엔론의 지출경비로
경비원은 안드리아 웨셀 터혼이 만들었구요