ฝ่ายรุก การรุก ฝ่ายบุก การติเตียน การโจมตี ภาษาเกาหลี

공격
(공격 อ่านว่า gong-gyeog)

ฝ่ายรุก การรุก ฝ่ายบุก การติเตียน การโจมตี ภาษาเกาหลี 공격
การโจมตีด้วยกำลังพลทั้งหมด การโจมตีด้วยกำลังทั้งหมดในคราวเดียว ภาษาเกาหลี 총공격
ก้าวร้าว ภาษาเกาหลี 공격적
รุก ติเตียน โจมตี ภาษาเกาหลี 공격하다
ผู้เล่นตัวรุก กองหน้า ภาษาเกาหลี 공격수
ตัวรุก ตัวบุก ภาษาเกาหลี 공격자

ตัวอย่างประโยค 공격 ภาษาเกาหลี

우리 나라가 금새 공격받는데도 … ( 알프레드. J. 설리 ; 교사, 기고가,
죽은 대부분사람들은 대통령 경호원들이고 지난밤 심한 공격을 받았다고더군요
튀긴 음식을 먹어서 공격적이 됐나 봐
식도 공격
난 엄밀히 따지면 그놈의 고양이가 날 공격하기 전에
밤에 언덕을 공격하는데습도 아니고, 매일 가면
빨리! 빨리!! – 측면으로 공격해온다!
우린 공격을 받았어 .
즉각적인 공격 수단이군. 그게 군사적 기능 아닌가요 ?
우리유일방법기습 공격이다 .
좌표측정해서 공격시간단축합니다 .
공격하라, 오토봇!
디셉티콘의 배들아, 옵티머스를 공격하라!
1차 공격이 도착한다 .
10초 뒤에 근거리 공격이 온다!
대규모 공격이 임박해 있어
분명 런던에 테러 공격이 행해질 것으로 결론이 나고 있어요. 대규모로요
런던이 위험해, 존. 테러 공격이 임박다고. 네 도움필요
공격이 실제로박해다는 확실한 정보확보단다
볼모로 널 공격하려는 건가 ?
아니면 네가 말했던 테러 공격이랑 관련있는 거야 ?
지하 테러 조직이 런던 공격을 계획고 있다는 게 우리가 아는 전부
테러 공격이 코앞에서 시민들과 의회를 날려버리려고 하고는데 말야