การซ้ำ การทวน การทบทวน ภาษาเกาหลี

되풀이
(되풀이 อ่านว่า doepul-i)

การซ้ำ การทวน การทบทวน ภาษาเกาหลี 되풀이

ตัวอย่างประโยค 되풀이 ภาษาเกาหลี

되풀이 되어서는 안돼 자네실력인정하네
역사가 되풀이될까 ?
그러니까요, 왜 음탕한 얘기들을 되풀이하죠 ?
좋아, 그 감정을 되풀이할 방법이 있을까 ?
왜 음탕한 얘기들을 되풀이하죠 ?
감정을 되풀이할 방법이 있을까 ?