การออกใบรับรอง ภาษาเกาหลี

발부
(발부 อ่านว่า balbu)

การออกใบรับรอง ภาษาเกาหลี 발부

ตัวอย่างประโยค 발부 ภาษาเกาหลี