อย่างต่อเนื่อง อย่างง่ายดาย ภาษาเกาหลี

술술
(술술 อ่านว่า sulsul)

อย่างต่อเนื่อง อย่างง่ายดาย ภาษาเกาหลี 술술

ตัวอย่างประโยค 술술 ภาษาเกาหลี

그냥 일이 술술 잘 풀리는 때