คับ ผ่า กรีด ภาษาเกาหลี

째다
(째다 อ่านว่า jjaeda)

คับ ผ่า กรีด ภาษาเกาหลี 째다

ตัวอย่างประโยค 째다 ภาษาเกาหลี

오늘이 1주일 째다