สกปรก มาก ซับซ้อน ภาษาเกาหลี

더럽다
(더럽다 อ่านว่า deoleobda)

สกปรก มาก ซับซ้อน ภาษาเกาหลี 더럽다

ตัวอย่างประโยค 더럽다 ภาษาเกาหลี

매너가 참 더럽다는거 ?