ในเวลาไม่นานก่อนที่จะรู้ว่า ภาษาเกาหลี

어느덧
(어느덧 อ่านว่า eoneudeos)

ในเวลาไม่นานก่อนที่จะรู้ว่า ภาษาเกาหลี 어느덧

ตัวอย่างประโยค 어느덧 ภาษาเกาหลี

어느덧 금이 가기 시작했지