ร้านเกม ร้านเล่นเกม ภาษาเกาหลี

게임방
(게임방 อ่านว่า geimbang)

ร้านเกม ร้านเล่นเกม ภาษาเกาหลี 게임방

ตัวอย่างประโยค 게임방 ภาษาเกาหลี

혹스게임방송을 감독하게 됐다구