ธรรมดา ทั่วไป ภาษาเกาหลี

평범하다
(평범하다 อ่านว่า pyeongbeomhada)

ธรรมดา ทั่วไป ภาษาเกาหลี 평범하다

ตัวอย่างประโยค 평범하다 ภาษาเกาหลี

다들 평범하다고 놀려