ภูมิภาคเขตร้อน ภาษาเกาหลี

열대 지방
(열대 지방 อ่านว่า yeoldae jibang)

ภูมิภาคเขตร้อน ภาษาเกาหลี 열대 지방

ตัวอย่างประโยค 열대 지방 ภาษาเกาหลี

내가 이 우주선을 만들면 열대 지방의 섬 같은데서 쉴 수 있길 바랐을 따름이오 .