การวิ่งระยะไกล ภาษาเกาหลี

오래달리기
(오래달리기 อ่านว่า olaedalligi)

การวิ่งระยะไกล ภาษาเกาหลี 오래달리기

ตัวอย่างประโยค 오래달리기 ภาษาเกาหลี

– 제가 오래달리기를 잘해요 .