งานเพื่อการกุศล ภาษาเกาหลี

자선 사업
(자선 사업 อ่านว่า jaseon sa-eob)

งานเพื่อการกุศล ภาษาเกาหลี 자선 사업

ตัวอย่างประโยค 자선 사업 ภาษาเกาหลี

나의 어머니매일 자선 사업을 하시는 동안