เด็กซน เด็กขี้เล่น ภาษาเกาหลี

장난꾸러기
(장난꾸러기 อ่านว่า jangnankkuleogi)

เด็กซน เด็กขี้เล่น ภาษาเกาหลี 장난꾸러기

ตัวอย่างประโยค 장난꾸러기 ภาษาเกาหลี

얘는 웬디예요 장난꾸러기죠