การแลกเปลี่ยนข้อมูล ภาษาเกาหลี

정보 교환
(정보 교환 อ่านว่า jeongbo gyohwan)

การแลกเปลี่ยนข้อมูล ภาษาเกาหลี 정보 교환

ตัวอย่างประโยค 정보 교환 ภาษาเกาหลี

정보 교환의 미덕실천해줘서 말이다