เปลือกหอย ภาษาเกาหลี

조개껍데기
(조개껍데기 อ่านว่า jogaekkeobdegi)

เปลือกหอย ภาษาเกาหลี 조개껍데기

ตัวอย่างประโยค 조개껍데기 ภาษาเกาหลี

같은 목걸이네 ( puka: 조개껍데기종류 )