ลัทธิเหนือจริง ภาษาเกาหลี

초현실주의
(초현실주의 อ่านว่า chohyeonsiljuui)

ลัทธิเหนือจริง ภาษาเกาหลี 초현실주의

ตัวอย่างประโยค 초현실주의 ภาษาเกาหลี

벨기에인 초현실주의 화가