ความเป็นส่วนตัว ความสันโดษ ภาษาเกาหลี

프라이버시
(프라이버시 อ่านว่า peulaibeosi)

ความเป็นส่วนตัว ความสันโดษ ภาษาเกาหลี 프라이버시

ตัวอย่างประโยค 프라이버시 ภาษาเกาหลี

피해자의 프라이버시를 배려