บริษัทข้ามชาติ ภาษาเกาหลี

다국적 기업
(다국적 기업 อ่านว่า dagugjeog gieob)

บริษัทข้ามชาติ ภาษาเกาหลี 다국적 기업

ตัวอย่างประโยค 다국적 기업 ภาษาเกาหลี

다국적 기업에 팔아치웠고