เตร็ดเตร่ แพร่กระจาย ล่องลอย ภาษาเกาหลี

떠돌아다니다
(떠돌아다니다 อ่านว่า tteodol-adanida)

เตร็ดเตร่ แพร่กระจาย ล่องลอย ภาษาเกาหลี 떠돌아다니다

ตัวอย่างประโยค 떠돌아다니다 ภาษาเกาหลี

떠돌아다니다 잡힌 세탄들을