หกสูง การยืนด้วยมือ ภาษาเกาหลี

물구나무서기
(물구나무서기 อ่านว่า mulgunamuseogi)

หกสูง การยืนด้วยมือ ภาษาเกาหลี 물구나무서기

ตัวอย่างประโยค 물구나무서기 ภาษาเกาหลี

물구나무서기 거꾸로 날기를 가르쳤죠