บันไดเลื่อน ภาษาเกาหลี

에스컬레이터
(에스컬레이터 อ่านว่า eseukeolleiteo)

บันไดเลื่อน ภาษาเกาหลี 에스컬레이터

ตัวอย่างประโยค 에스컬레이터 ภาษาเกาหลี

집을 에스컬레이터에서 끌 수 없었을 꺼예요 .