งอก แตก สว่าง หมดหวัง เปิดอก ภาษาเกาหลี

트다
(트다 อ่านว่า teuda)

งอก แตก สว่าง หมดหวัง เปิดอก ภาษาเกาหลี 트다

ตัวอย่างประโยค 트다 ภาษาเกาหลี