นำมา ดึงมา วาง ปล่อย ทิ้ง ภาษาเกาหลี

두다
(두다 อ่านว่า duda)

นำมา ดึงมา วาง ปล่อย ทิ้ง ภาษาเกาหลี 두다

ตัวอย่างประโยค 두다 ภาษาเกาหลี