พระผู้เป็นเจ้า พระเยซู ผู้ช่วยเหลือ ผู้ช่วยให้รอด ภาษาเกาหลี

구세주
(구세주 อ่านว่า guseju)

พระผู้เป็นเจ้า พระเยซู ผู้ช่วยเหลือ ผู้ช่วยให้รอด ภาษาเกาหลี 구세주

ตัวอย่างประโยค 구세주 ภาษาเกาหลี

그리고 측면 동상은 구세주 예수님이시지
우리 구세주께서
구세주 탄생하심을
당신이 구세주네요. 맙소사,