เรา พวกเรา ภาษาเกาหลี

우리
(우리 อ่านว่า uli)

เรา พวกเรา ภาษาเกาหลี 우리
เกาหลีใต้ ภาษาเกาหลี 우리나라
ภาษาเกาหลี ภาษาเกาหลี 우리말
สกปรกเหมือนคอกหมู ภาษาเกาหลี 돼지우리

ตัวอย่างประโยค 우리 ภาษาเกาหลี

우리 공장에서도 다들 읽었어요 ( 폴 레이놀즈 ; 자동차노조 총무, 징병위원 )
우리가 한 일이 뭐 있었겠어요
우리가 찍고 싶은건 이게 아니다
우리의 월례 소집령을 트집고 있다
우리한테 남은건 폭력이라고
우리 동족, 우리 선조들이
하고 싶은대로 하는거지 우리고 그렇고
우리도 그렇게 나갈거야
우리가 끝을 내줄테니까
당신들이 지배하면 우리한테 어떻게 할건데 ?
우리네처럼 인도적으로 나올까 ?
우리가 내세우는 모든 가치조롱면서
우리가 집에 남은 가족한테 하듯
우리가 반대하는게 폭력지만
우리 나라가 금새 공격는데도 … ( 알프레드. J. 설리 ; 교사, 기고가,
국경 8킬로 지점을 우리가 폭격이라는 걸, 응 ?
그렇다, 동지여 우리 나가 싸우자
시간이 지나면 시청은 우리 것이다
우리한테 안 걸려도, 사막이 있지
낸시 스미스젊은이들을 몰아붙인거요, 우리 핑계
어려워요, 우리가 기회를 주려하고,
우리 애들은 이런 짓 안해요 정말에요
우리의 인도이나 정책을 12세기 철학자
우리 검은 전사들이 맡은 일은 …