นิวซีแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ ภาษาเกาหลี

뉴질랜드
(뉴질랜드 อ่านว่า nyujillaendeu)

นิวซีแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ ภาษาเกาหลี 뉴질랜드

ตัวอย่างประโยค 뉴질랜드 ภาษาเกาหลี

돌아오다 뉴질랜드에서
– 뉴질랜드요 – 조심하시죠,
고향에요 뉴질랜드에서 가장도시
뉴질랜드 신문