ความอ่อนเพลีย ภาษาเกาหลี

기진
(기진 อ่านว่า gijin)

ความอ่อนเพลีย ภาษาเกาหลี 기진
ความอ่อนล้าหมดกำลัง ภาษาเกาหลี 기진맥진

ตัวอย่างประโยค 기진 ภาษาเกาหลี

기진맥진하지만 신나게 오토는 디바에게로 달려갔죠