ความภาคภูมิใจ ความหยิ่งในศักดิ์ศรี ภาษาเกาหลี

긍지
(긍지 อ่านว่า geungji)

ความภาคภูมิใจ ความหยิ่งในศักดิ์ศรี ภาษาเกาหลี 긍지

ตัวอย่างประโยค 긍지 ภาษาเกาหลี

아버지는 패배가 불가피한 상황에서도 긍지를 위해 싸우셨어
긍지를 가지고 이 분을 보게 자네를 지켜 보고 계시니까
추정연령 999세의 긍지높은 대머리 너구리 .