ผิดพลาด ผิด พลาด ไม่ถูก ภาษาเกาหลี

까딱
(까딱 อ่านว่า kkattag)

ผิดพลาด ผิด พลาด ไม่ถูก ภาษาเกาหลี 까딱
ถ้าผิดพลาดขึ้นมาแล้วก็ เกือบ จวนเจียน ภาษาเกาหลี 까딱하면

ตัวอย่างประโยค 까딱 ภาษาเกาหลี

까딱만 잘못해도 나라 전체보안이 매그너슨의 손에 들어가고
믿으세요하나 까딱 안 할테니