การครอบครอง การเข้ายึดครอง ภาษาเกาหลี

점유
(점유 อ่านว่า jeom-yu)

การครอบครอง การเข้ายึดครอง ภาษาเกาหลี 점유

ตัวอย่างประโยค 점유 ภาษาเกาหลี

시장점유율도 꽤 많이 확보했죠
회사시장점유율의 45%를 확보할 수 있대
시장점유율의 45%를!