ตำรวจปราบจลาจล ตำรวจต้านการจลาจล ตำรวจหน่วยรบ ภาษาเกาหลี

전경
(전경 อ่านว่า jeongyeong)

ตำรวจปราบจลาจล ตำรวจต้านการจลาจล ตำรวจหน่วยรบ ภาษาเกาหลี 전경

ตัวอย่างประโยค 전경 ภาษาเกาหลี

또한 신용카드의 콜센터가 되었으며 아름다운 강물과 전경을 자랑하는 콘도가 되었다
전경에 건물을 넣는 것도 규모감을 주는 데 도움이 됐고요