หลังเท้า ด้านบนของเท้า ภาษาเกาหลี

발등
(발등 อ่านว่า baldeung)

หลังเท้า ด้านบนของเท้า ภาษาเกาหลี 발등

ตัวอย่างประโยค 발등 ภาษาเกาหลี

떨어뜨려 발등 깨지고