ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ทะเลกลางธรณี ภาษาเกาหลี

지중해
(지중해 อ่านว่า jijunghae)

ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ทะเลกลางธรณี ภาษาเกาหลี 지중해

ตัวอย่างประโยค 지중해 ภาษาเกาหลี

1970년대말, 지중해 어느 항구에서사이언톨로지 함대환영하지 않게된다
지중해에서 베네치아 왕자로서
지중해 어느 항구에서사이언톨로지 함대환영하지 않게된다